Y Gronfa Fwrsari

Sefydlwyd Cronfa Fwrsari Cyfeillion CGWM yn 2007 er mwyn cynorthwyo pobl ifanc talentog gyda chostau hyfforddiant a chyrsiau cerddoriaeth o’r safon uchaf a geir yng Nghanolfan Gerdd William Mathias. Caiff y gronfa ei weinyddu gan Cyfeillion CGWM a CGWM.