Mae elusen Cyfeillion Canolfan Gerdd William Mathias yn darparu cymorth ariannol allweddol i CGWM drwy gyfrwng grantiau, ynghyd â chefnogi ei fyfyrwyr drwy gyfwng ei Gronfa Fwrsari a Chronfa Offerynnau Mary Costello.

Cefnogi

Yn flynyddol mae Pwyllgor y Cyfeillion yn codi bron iawn i £10,000 drwy gyfrwng tâl aelodaeth, rhoddion a drwy gynnal amryw o ddigwyddiadau i godi arian. Mae’r pwyllgor hefyd yn weithredol mewn cefnogi gweithgareddau y Ganolfan drwy gynnig cymorth ymarferol drwy stiwardio yn ystod ei ddigwyddiadau.

Ymunwch fel Aelod o Gyfeillion Canolfan Gerdd William Mathias heddiw am £10 y flwyddyn a helpwch ni i gefnogi cerddorion y dyfodol.

Y Gronfa Fwrsari

Sefydlwyd Cronfa Fwrsari Cyfeillion CGWM yn 2007 er mwyn cynorthwyo pobl ifanc talentog gyda chostau hyfforddiant a chyrsiau cerddoriaeth o’r safon uchaf a geir yng Nghanolfan Gerdd William Mathias. Caiff y gronfa ei weinyddu can Cyfeillion CGWM a CGWM.

Y Newyddion Diweddaraf

Croesawu Julie & Andreas i Gymru

Croesawu Julie & Andreas i Gymru

Cynhaliwyd cyngerdd anffurfiol yn ddiweddar yng nghartref Elinor Bennett er mwyn codi arian tuag at Cyfeillion CGWM. Bu'r cerddorion Julie & Andreas o Norway yn ymweld â Chymru er mwyn derbyn hyfforddiant arbenigol ar gerddoriaeth Cymru gan Elinor yng Nghanolfan...

Gwledd o Gerddoriaeth: Elain Rhys a Ffrindiau

Gwledd o Gerddoriaeth: Elain Rhys a Ffrindiau

Dewch i fwynhau y noson arbennig hon a fydd yn llawn o amrywiaeth cerddorol gyda’r cerddor disglair o Fodedern, Elain Rhys, a’i ffrindiau. Mae Elain wedi dewis cynnal y digwyddiad hwn er mwyn codi arian at elusen Cyfeillion Canolfan Gerdd William Mathias sy’n gyfrifol...